Despre târgul on-line al locurilor de muncă

Târgul on-line al locurilor de muncă este organizat de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă din Republica Moldova (ANOFM) în colaborare cu echipa proiectului UE ”Consolidarea capacităților de gestionare a migrației în Republica Moldova ”  implementat de Serviciul Public Suedez de Angajare.

ANOFM este organul central al serviciului public de specialitate, abilitat cu promovarea politicilor, strategiilor şi programelor de stat în domeniul dezvoltării pieţei forţei de muncă, protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, prevenirea şomajului şi combaterea efectelor sale sociale, implementarea politicii de migraţie a forţei de muncă  etc.

Are misiunea de a susţine implementarea strategiilor naţionale pentru ocuparea forţei de muncă prin asigurarea accesului egal la programe şi servicii de ocupare calitative şi bine direcţionate.

Beneficiarii serviciilor ANOFM sunt agenţii economici aflaţi în căutare de angajaţi și persoanele  aflate în căutarea unui loc de muncă.

ANOFM este prezentă pe întreg teritoriul ţării prin 35 de agenţii pentru ocuparea forţei de muncă.

Toate serviciile sunt oferite gratuit.

Mai multe detalii: www.anofm.md, www.angajat.md